Jakość

Na ostateczną jakość tłumaczenia wypływa szereg czyników. I to od samego początku.

Wykonanie tłumaczenia

Wszystkie tłumaczenia wykonywane są zgodnie z niemieckimi normami EN 15038 odnośnie zakresu i postaci formalnej, jeśli nie uzgodniono inaczej.

Obowiązki zleceniodawcy

Normy EN 15038 przewidują rozległe możliwości współdziałania zleceniodawcy z tłumaczem. Zakres współdziałania powienien być adekwatny do zamówienia. Należą do tego terminologia, słowniki, teksty równoległe, teksty wyjaśniające i literatura. Wskazanie kompetentnego rozmówcy jest nieodzowne w celu utrzymania poziomu jakości.

Weryfikacja przez osoby trzecie

Tłumaczenie dokumentacji technicznej zaleca się poddać weryfikacji. Najbardziej odpowiednim weryfikatorem jest pracownik danej branży w kraju docelowym na stanowisku inżyniera d/s sprzedaży. Poddanie tłumaczenia weryfikacji należy zgłosić tłumaczowi, a po jej zakończeniu przedstawić mu protokół kontroli.

Dokumentacja zleceń

Zgodnie z normami EN 15038 wszystkie zlecenia pozostają udokumentowane w celu poźniejszej kontroli. Tłumaczenia pozostają przechowywane przynajmniej jeden rok, dłuższe terminy do uzgodnienia.

Dlatego jakość ma swoją cenę.